Czy osoby samozatrudnione mogą kwalifikować się do świadczeń PUA?

Czy osoby samozatrudnione mogą kwalifikować się do świadczeń PUA?


Czy osoby fizyczne kwalifikują się do PUA, jeśli zrezygnują z pracy z powodu pandemii COVID-19?

Istnieje wiele okoliczności kwalifikujących związanych z COVID-19, które mogą sprawić, że dana osoba będzie kwalifikować się do PUA, w tym jeśli dana osoba zrezygnuje z pracy w bezpośrednim wyniku COVID-19. Rezygnacja z pracy w celu uzyskania dostępu do zasiłku dla bezrobotnych nie jest jednym z nich.

Czy mogę otrzymać zasiłek dla bezrobotnych jeśli jestem częściowo zatrudniony zgodnie z ustawą CARES?

Pracownik gospodarki gigowej, taki jak kierowca w usłudze ride-sharing, kwalifikuje się do PUA pod warunkiem, że jest bezrobotny, częściowo zatrudniony lub niezdolny lub niedostępny do pracy z jednego lub więcej powodów kwalifikujących przewidzianych w ustawie CARES.

Jak mogę otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w czasie kryzysu COVID-19?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy złożyć wniosek do programu ubezpieczeń dla bezrobotnych w stanie, w którym się pracowało. W zależności od stanu, roszczenia mogą być składane osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Czy samozatrudnieni, niezależni wykonawcy i pracownicy gigowi kwalifikują się do nowych świadczeń dla bezrobotnych COVID-19?

Zobacz pełną odpowiedź

Osoby samozatrudnione, niezależni kontrahenci, osoby pracujące w systemie gig economy i osoby, które nie pracowały wystarczająco długo, aby zakwalifikować się do innych rodzajów pomocy dla bezrobotnych, mogą nadal kwalifikować się do PUA, jeśli są w inny sposób zdolne do pracy i dostępne do pracy w rozumieniu obowiązującego prawa stanowego i zaświadczą, że są bezrobotne, częściowo bezrobotne lub niezdolne lub niedostępne do pracy z jednego z następujących powodów COVID-19:

Zdiagnozowano u Ciebie COVID-19, lub masz objawy i szukasz diagnozy medycznej.

U członka Twojego gospodarstwa domowego zdiagnozowano COVID-19.

Opiekujesz się członkiem rodziny członka swojego gospodarstwa domowego, u którego zdiagnozowano COVID-19.

Dziecko lub inna osoba w Twoim gospodarstwie domowym, nad którą sprawujesz główną opiekę, nie może uczęszczać do szkoły lub innej placówki, która jest zamknięta w bezpośrednim wyniku COVID-19, a opieka w szkole lub placówce jest niezbędna, abyś mógł pracować.

Jakie jest maksymalne uprawnienie do świadczeń Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) w tygodniach?

PEUC nie jest wypłacany za każdy tydzień bezrobocia rozpoczynający się po 5 kwietnia 2021 r. Ponadto, okres, w którym osoba kwalifikująca się do otrzymywania PEUC może otrzymać to świadczenie został wydłużony z 13 tygodni do 24 tygodni.

Co zrobić, jeśli pracownik odmawia przyjścia do pracy z obawy przed zakażeniem?

  • Twoje zasady, które zostały jasno zakomunikowane, powinny to uwzględnić.
  • Kształcenie siły roboczej jest krytyczną częścią twojej odpowiedzialności.
  • Przepisy lokalne i państwowe mogą określać, co musisz zrobić i powinieneś się do nich dostosować.

Czy COVID-19 nadal stanowi zagrożenie dla naszego życia?

Jednak eksperci ostrzegają, że COVID pozostaje zagrożeniem. “Robimy postępy, wiele postępów”, powiedział Eric Rubin, adiunkt immunologii i chorób zakaźnych, “ale nasze życie jest nadal zakłócone” przez pandemię.