Czy Navy Federal jest dobrym bankiem dla kredytów samochodowych?

Czy Navy Federal jest dobrym bankiem dla kredytów samochodowych?


Jaką ocenę kredytową muszę mieć, aby otrzymać pożyczkę od Navy Federal?

NFCU nie ma minimalnej wymaganej punktacji kredytowej; jednak pożyczkobiorcy z wyższą punktacją kredytową mają większe szanse na zakwalifikowanie się i otrzymanie korzystnych warunków. Zalecamy minimalny wynik 670.

Jak szybko Navy Federal zatwierdza pożyczki samochodowe?

Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość tekstową* lub e-mailową informującą o statusie wniosku. Rozumiemy, że przy zakupie samochodu nie zawsze można czekać na decyzję. Dlatego też decyzje o pożyczce samochodowej podejmujemy zazwyczaj w 5 minut lub mniej.

Czy Navy Federal ma trudności z uzyskaniem pożyczki?

Stosunkowo trudno jest zakwalifikować się do członkostwa w Navy Federal. Kwalifikujesz się tylko wtedy, gdy jesteś aktywnym członkiem wojska, weteranem, pracownikiem lub emerytem Departamentu Obrony lub członkiem rodziny osoby z jednej z tych grup.

Czy Navy Federal wymaga zaświadczenia o dochodach do kredytu samochodowego??

Navy Federal Credit Union może zweryfikować dochód, prosząc o informacje finansowe, takie jak odcinki wypłaty, wyciągi bankowe lub formularze W-2. W innych przypadkach, będą one po prostu korzystać z informacji z raportu kredytowego. W każdym przypadku, aby otrzymać pożyczkę, należy spełnić również inne wymagania Navy Federal Credit Union.

Na jaki wynik kredytowy patrzy Navy Federal?

Navy Federal zazwyczaj stosuje TransUnion dla wniosków o karty kredytowe. Jednakże, podczas oceny wniosku o kartę kredytową, NFCU może pobrać zapytanie z jednego z trzech głównych biur kredytowych (Equifax, TransUnion i Experian).

Jaki wynik kredytowy jest potrzebny, aby kupić samochód bez współwłaściciela?

Chociaż wynik kredytowy na poziomie 650 jest pożądany przy każdej pożyczce, to przy pierwszej pożyczce samochodowej może być wymagany wynik na poziomie 680 lub więcej aby odstąpić od wymagań dotyczących współwłaściciela.

Jaki jest przyzwoity wynik kredytowy, aby kupić samochód??

661 lub wyższy
Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawcy szukają pożyczkobiorców w najlepszym przedziale lub lepszym, więc będziesz potrzebował wyniku w wysokości 661 lub wyższy aby zakwalifikować się do większości konwencjonalnych pożyczek samochodowych.