Czy można wyszukać odbiorców pożyczki PPP?

Czy można wyszukać odbiorców pożyczki PPP?


Kto otrzymał pieniądze z PPP?

Około 25% środków z pożyczek PPP trafiło bezpośrednio do pracownicy, którzy straciliby pracę. Reszta (75%) trafiła do właścicieli firm, udziałowców, wierzycieli i dostawców firm otrzymujących pożyczki.

Czy pożyczki SBA są jawne??

Ustawa o wolności informacji (FOIA) daje Ci prawo do żądania dostępu do dokumentacji z każdej agencji federalnej. U.S. Small Business Administration (SBA) ma obowiązek ujawnić informacje, o które prosi FOIA, chyba że podlegają one jednemu z dziewięciu wyjątków i trzech wyłączeń.

Kto otrzymał pieniądze z PPP w Mississippi?

Program ogranicza możliwość umorzenia pensji do $100,000 na pracownika, czyli ponad dwukrotność stanowej mediany dochodów gospodarstw domowych. W większości przypadków, odbiorcy z Mississippi byli małe firmy indywidualne – Ponad 80% zgłosiło 10 lub mniej pracowników, a tylko 1% było częścią franczyzy.

Czy pożyczki PPP muszą być spłacone??

Pożyczki PPP (cała kwota główna i wszystkie narosłe odsetki) mogą być całkowicie umorzone, co oznacza, że nie mogą być one wykorzystane na inne cele nie muszą być spłacane. Jeśli nie ubiegasz się o przebaczenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Czy pożyczki PPP są nadal dostępne 2022?

Jest jeszcze czas, aby ubiegać się o umorzenie kredytu w ramach PPP dla wielu beneficjentów. Na dzień 24 kwietnia 2022 roku, 96% kredytów PPP z 2020 roku i 81% kredytów PPP z 2021 roku zostało całkowicie lub częściowo umorzonych. Tak wynika z najnowszego raportu SBA Forgiveness Platform Lender Submission.

Czy pieniądze z PPP są nadal dostępne?

Pożyczka wspierana przez SBA, która pomaga firmom utrzymać zatrudnienie podczas kryzysu COVID-19. Uwaga: Paycheck Protection Program (PPP) zakończył się 31 maja 2021 r. Dotychczasowi kredytobiorcy mogą kwalifikować się do umorzenia kredytu w ramach PPP.

Na co mają być przeznaczone pieniądze z PPP?

Generalnie, fundusze PPP mogą być wykorzystane na cztery cele: płace, odsetki od kredytów hipotecznych, czynsz/dzierżawa i media. Płaca powinna być głównym zastosowaniem pożyczki. Druga ustawa stymulacyjna wprowadziła również cztery nowe kategorie wydatków, które są dozwolone.