Czy można użyć pożyczki VA z bankructwa?

Czy można użyć pożyczki VA z bankructwa?


Czy mogę dostać pożyczkę VA będąc w rozdziale 13?

Zabezpieczenie pożyczki VA na dom po przejściu przez wykluczenie wymaga okresu oczekiwania wynoszącego trzy lata, podczas gdy bankructwo na podstawie rozdziału 7 wymaga okresu oczekiwania wynoszącego dwa lata. Rozdział 13 upadłości, gdy wnioskodawca wykazuje 12-miesięczną historię terminowych płatności może mieć okres oczekiwania tak krótki, jak jeden rok.

Czy mogę dostać pożyczkę VA po rozdziale 13 absolutorium?

Jak długo po bankructwie mogę dostać pożyczkę VA? Po Chapter 13 Bankruptcy, te osoby, które kwalifikują się do pożyczki VA są uprawnione do pożyczki VA jeden rok po złożeniu ich Chapter 13 Bankruptcy, jeden dzień po wypisaniu z rozdziału 13, i dwa lata po wykluczenia.

Co się stanie z pożyczką VA, jeśli zostaniesz zwolniony?

Jeśli jesteś zwolniony z jakiegokolwiek powodu innego niż niehonorowe zachowanie, Nadal będziesz mógł finansować swój dom z pożyczki VA. Oznacza to, że będziesz w stanie sfinansować pełną cenę domu i nie będzie musiał się martwić o dokonanie zaliczki na zakup.

Czy można dostać pożyczkę będąc w Chapter 7?

Jeśli złożyć wniosek o upadłości rozdziału 7, Możesz ubiegać się o kredyt, jak tylko dług zostanie usunięty. Przy bankructwie Chapter 13, trzeba będzie uzyskać wcześniejszą zgodę sądu lub syndyka Chapter 13. Dodatkowo, płatności planu muszą być aktualne w momencie składania wniosku.

Jak długo po rozdziale 13 absolutorium mogę kupić dom?

Jeśli chcesz kupić dom po rozdziale 13 absolutorium, jest brak okresu oczekiwania na kredyt FHA, VA lub USDA (pod warunkiem, że spełniasz wymogi pożyczki). W przypadku pożyczek konwencjonalnych, po uzyskaniu zwolnienia z długu na mocy rozdziału 13, obowiązuje 2-letni okres oczekiwania.

Co dyskwalifikuje cię z pożyczki VA?

Aby uzyskać korzyści i usług VA pożyczki domu, Charakter weterana absolutorium lub usługi muszą być w warunkach innych niż niehonorowe (e.g., honorowy, na honorowych warunkach, ogólny). Generalnie, nie ma charakteru absolutorium bar do świadczeń do Veterans’ Group Life Insurance.

Co dyskwalifikuje cię od świadczeń VA?

Jeśli otrzymałeś zwolnienie z pracy inne niż honorowe, złe prowadzenie się lub niehonorowe, możesz nie być uprawniony do świadczeń VA.