Czy mogę spłacić pożyczkę TSP wcześniej?

Czy mogę spłacić pożyczkę TSP wcześniej?


Co się stanie, gdy spłacę moją pożyczkę w TSP??

Kiedy spłacasz swoją pożyczkę, spłacasz je z odsetkami. Kwota spłaty zostaje wpłacona z powrotem na konto i jest inwestowana zgodnie z Twoimi aktualnymi wyborami inwestycyjnymi.

Czy pożyczki TSP wpływają na ocenę kredytową??

Pożyczając z TSP, pożyczasz swoje własne pieniądze, jest tylko opłata 50$, nie ma to wpływu na twoją ocenę kredytową, i płacisz tylko odsetki równe zwrotom z funduszu G (i spłacasz te odsetki sobie).

Czy lepiej jest wziąć pożyczkę w TSP czy wycofać się z niej?

Ale oczywiście nie będziesz musiał spłacać wypłaty. Pożyczka w TSP jest często lepszą opcją ponieważ nie będziesz musiał płacić podatków ani kar i otrzymasz pieniądze z powrotem na swoje konto, gdy je spłacisz.

Czy pożyczka z TSP liczy się jako dochód?

Twoja kwota pożyczki, łącznie z naliczonymi odsetkami, stanie się dochodem podlegającym opodatkowaniu. Oznacza to, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy w zależności od tego, w którym przedziale jesteś obecnie. Jeśli masz mniej niż 59 lat, możesz być zmuszony zapłacić dodatkowe 10% kary podatkowej za wcześniejszą wypłatę.

Jak długo muszę spłacać moją pożyczkę w TSP??

Istnieją dwa rodzaje pożyczek TSP: Ogólnego Przeznaczenia i Mieszkaniowe. Pożyczka na cele ogólne może być wykorzystana na dowolny cel i musi być spłacona w ciągu 5 lat. Kredyt mieszkaniowy musi być wykorzystany na zakup lub budowę podstawowego miejsca zamieszkania (i.e., W celu zapewnienia płynnego przejścia do spłaty kredytu, należy go spłacić w ciągu 15 lat.

Czy spłata pożyczki z TSP podlega opodatkowaniu??

Spłata pożyczki TSP jest dokonywana z dolarów po opodatkowaniu. Różni się to od wpłat na TSP, które są opodatkowane. Powód jest prosty: Pożyczka z TSP nie jest opodatkowana (chyba, że stanie się podlegającą opodatkowaniu dystrybucją), więc spłata jest dokonywana z dolarów po opodatkowaniu.

Czy możesz użyć pożyczki z TSP na zaliczkę na dom??

Biorąc pod uwagę, że mediana ceny domu w Stanach Zjednoczonych.S. wynosi 355 900 dolarów, pożyczka TSP z trudem kupi ci przyzwoity dom w większości obszarów. Jednak, nadal możesz użyć swojej pożyczki na pokrycie kosztów zamknięcia lub nawet zaliczki, co może pozwolić Ci na zakup większej ilości domu niż mógłbyś w innym przypadku.