Czy mogę skorzystać z pożyczki PPP?

Czy mogę skorzystać z pożyczki PPP?


Czy pożyczki PPP muszą być spłacone?

Pożyczki PPP (cała kwota główna i wszystkie narosłe odsetki) mogą zostać całkowicie umorzone, co oznacza nie muszą być spłacane. Jeśli nie złożysz wniosku o umorzenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Czy PPP jest nadal dostępne 2022?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się, czy będzie kolejna pożyczka PPP na rok 2022, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Czy jest już za późno, aby ubiegać się o PPP?

Masz do 10 miesięcy od końca okresu objętego kredytem aby ubiegać się o umorzenie pożyczki zanim staniesz się odpowiedzialny za płatności i odsetki.

Kto nie kwalifikuje się do pożyczki PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczania kosztów płac i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli kwota ta jest wyższa niż $100,000, zmniejsz ją do $100,000. Jeśli zarówno Twój zysk netto, jak i dochód brutto wynoszą zero lub mniej, nie kwalifikujesz się do pożyczki PPP.

Czy mogę użyć pożyczki PPP do zakupu samochodu dla firmy??

PPP 101: Nie przeznaczaj środków z kredytu na biżuterię, luksusowe samochody i alimenty.

Jak spłacane są kredyty PPP?

Obowiązek spłaty pożyczki PPP zależy od tego, czy wniosek o umorzenie pożyczki PPP zostanie zaakceptowany. Po wydaniu przez SBA decyzji o kwocie, która zostanie umorzona, kredytobiorca jest odpowiedzialny za spłatę pozostałej kwoty wraz z odsetkami, które są naliczane od momentu wypłaty kredytu.

Jak mogę uniknąć spłacania pożyczki PPP??

Skorzystaj z poniższych wskazówek, jak upewnić się, że Twoja pożyczka PPP zostanie umorzona, aby zacząć:
  1. Wykorzystaj go na wydatki kwalifikowane.
  2. Utrzymanie liczby pracowników w górze*
  3. Nie zmniejszaj wynagrodzenia pracownika o więcej niż 25%*
  4. Udokumentuj wszystko.
  5. Porozmawiaj ze swoim pożyczkodawcą.
  6. Ubiegaj się o umorzenie pożyczki.