Czy mogę dostać prywatną pożyczkę studencką ze złym kredytem?

Czy mogę dostać prywatną pożyczkę studencką ze złym kredytem?


Czy można uzyskać prywatną pożyczkę studencką mając 600 punktów kredytowych??

Średnie-600 lub niższe: Większość prywatnych pożyczkodawców nie zgodzi się na pożyczkę studencką bez osoby towarzyszącej. Będziesz musiał polegać na opcjach pożyczek studenckich dla złych kredytów, takich jak federalne pożyczki studenckie lub ubieganie się o nie z osobą towarzyszącą.

Czy prywatne pożyczki studenckie wymagają kontroli kredytowej?

Prywatne pożyczki studenckie często wymagają ustalonej historii kredytowej lub osoby poręczającej. Odsetki mogą być odliczane od podatku. Odsetki mogą być odliczane od podatku.

Czy można dostać kredyt studencki z 560 punktów kredytowych?

Posiadanie złego kredytu lub brak kredytu nie oznacza, że nie możesz uzyskać kredytu studenckiego: Federalne pożyczki studenckie dla studentów nie biorą pod uwagę kredytu w procesie aplikacji. Mają jednak limity pożyczek, więc może się okazać, że potrzebujesz więcej pieniędzy na szkołę niż możesz dostać w subsydiowanych i niesubsydiowanych pożyczkach.

Jakiej punktacji kredytowej wymaga Sallie Mae?

Finansowe. Minimalny wynik kredytowy: połowa setki. Minimalny dochód: Brak minimalnego dochodu. Typowy wynik kredytowy zatwierdzonych kredytobiorców lub współsygnatariuszy: 749.

Czy zostanę zatwierdzony do pożyczki Sallie Mae??

Aby zakwalifikować się do pożyczki studenckiej od Sallie Mae, musisz spełnić następujące wymagania: Kredytobiorcy muszą być pełnoletni (18 lat w większości stanów). Kredytobiorcy muszą być w wieku U.S. obywatele lub stali mieszkańcy. Studenci z DACA lub osoby przebywające za granicą mogą ubiegać się o pożyczkę, jeśli posiadają dokument tożsamości U.S. obywatelski cosigner.

Jakiej oceny kredytowej potrzebuję dla prywatnych pożyczek studenckich?

670
Prywatne pożyczki studenckie, w tym pożyczki refinansowe, zazwyczaj wymagają wyniku kredytowego w wysokości co najmniej 670. Jednak poznanie dokładnych wymagań jest trudne, ponieważ prywatni pożyczkodawcy uważają swoje wytyczne dotyczące oceny kredytowej za tajemnicę handlową; jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się, jest złożenie wniosku.

Jaki jest minimalny wynik kredytowy potrzebny do uzyskania pożyczki studenckiej??

670 lub więcej
Większość prywatnych kredytodawców wymaga, abyś miał wynik kredytowy na poziomie co najmniej 670 lub wyższy w skali 300-850 stosowanej przez FICO, najbardziej znanej punktacji kredytowej. Jeśli nie masz historii kredytowej, będziesz potrzebował współsygnatariusza z dobrym wynikiem kredytowym i stałym dochodem, aby zakwalifikować się do pożyczki.