Czy istnieje baza kredytów PPP?

Czy istnieje baza kredytów PPP?


Kto dostał program ochrony środków płatniczych?

Ten program jest dla każdego małego przedsiębiorstwa z mniej niż 500 pracownikami (w tym firm jednoosobowych, niezależnych wykonawców i osób samozatrudnionych), prywatnych organizacji non-profit lub 501(c)(19) organizacji kombatanckich, których dotyczy COVID-19.

Czym są dane o kredycie PPP?

Dane dotyczące kredytu PPP odzwierciedla informacje przekazywane przez kredytodawców do SBA w celu uzyskania kredytu PPP. Około 75% wszystkich pożyczek PPP nie zawierało żadnych informacji demograficznych w momencie składania wniosku o pożyczkę.

Jak zapisać kredyt PPP w bilansie??

Zarejestruj depozyt kredytu PPP jako zobowiązanie z tytułu kredytu w sekcji pasywów w swoim bilansie. Można to również uznać za zobowiązanie długoterminowe, ale ponieważ większość lub całość może zostać umorzona w ciągu roku, zalecamy umieszczenie jej w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Jak zaksięgować kredyt PPP?

A jeśli chcesz, aby to subkonto może notatki zobowiązań lub coś takiego można, jeśli masz wiele notatek i chcesz zobaczyć je na swoim planie kont.

Czy można wyszukać odbiorców kredytów PPP?

U.S. SBA regularnie publikuje dane dotyczące kredytów PPP dla wszystkich przeszłych odbiorców kredytów PPP. Wszystkie dane w tym wyszukiwaniu pochodzą bezpośrednio z publicznie dostępnych danych PPP na stronie SBA. Skip nie jest powiązany z SBA ani żadną agencją rządową i zbudował to wyszukiwanie odbiorców wyłącznie w celach informacyjnych.

Czy pożyczki PPP są publicznym rekordem?

Jakie informacje dotyczące kredytu PPP są publicznie dostępne? SBA posiada publiczną bazę danych dostępną na ich stronie internetowej, gdzie można znaleźć zapisy dotyczące pożyczki PPP.

Jak mogę usunąć moje nazwisko z listy pożyczek PPP?

OPT-OUT / OPT-IN

Członkowie listy mogą zostać usunięci z naszej listy kontaktowej w dowolnym momencie bez żadnych pytań. Aby usunąć swoje informacje z naszej bazy danych, aby nie otrzymywać przyszłych wiadomości lub nie otrzymywać już naszych usług, możesz: 1) wyślij e-mail na adres support@SBA.com; 2) przejdź do SBA.com/unsubscribe.