Czy Blueacorn nadal udziela pożyczek PPP??

Czy Blueacorn nadal udziela pożyczek PPP??


Czy w 2022 roku pojawi się kolejna pożyczka w ramach PPP??

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki w ramach PPP i zastanawiasz się czy będzie kolejna pożyczka w ramach PPP na rok 2022, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone. Nadal nie możemy przewidzieć, jaka będzie reakcja rządu, jeśli pandemia przybierze inny obrót na gorsze.

Czym są pożyczki Blueacorn PPP?

Blueacorn został założony w kwietniu 2020 r., Z pojedynczym celem wspierania oryginalnej misji PPP przez demokratyzacja dostępu do ulg kredytowych dla amerykańskich małych firm, niezależnych wykonawców i osób pracujących na własny rachunek – grupy, które często są pomijane przez nasz tradycyjny system bankowy i nie mogły szukać ulgi …

Jak uzyskać Blueacorn PPP?

Możesz Zastosuj bezpośrednio na ich stronie internetowej pod adresem https://blueppp.netto. Jeśli szukasz statusu na swojej Blue Acorn PPP pożyczki, musisz dotrzeć bezpośrednio do Blue Acorn poprzez trouble ticket na https://blueacorn.Co/wsparcie/ Prestamos nie może zapewnić Ci aktualizacji lub informacji o Twoim PPP Blue Acorn.

Czy Blueacorn robi drugie losowanie??

Pożyczkobiorcy PPP kwalifikują się do 2.5x miesięczne koszty wynagrodzenia za ich początkową pożyczkę PPP, jak również każde drugie losowanie. Jeśli Twoja firma mieści się w kodzie NAICS 72 (Accommodation and Food Services), możesz kwalifikować się do 3.5x miesięczne koszty wynagrodzenia za drugie pobranie. Wszystkie drugie wypłaty są ograniczone do $2M.

Czy będzie trzecia runda pożyczek PPP?

Najważniejsze informacje. Trzecia runda pożyczek Paycheck Protection Program (PPP) została zatwierdzona przez przejście H.R. 133: Consolidated Appropriations Act, 2021 into law on Dec. 27, 2020.

Czy zostały jeszcze jakieś pieniądze z PPP??

PPP Termin składania wniosków przedłużony do maja 2021 r: U.S. Senat głosował za przedłużeniem programu PPP do końca maja 2021 roku, dając małym firmom więcej czasu na złożenie wniosku, a rządowi więcej czasu na rozpatrzenie wniosków.

Czy Womply PPP jest jeszcze dostępny?

Paycheck Protection Program (PPP) nie przyjmuje już wniosków. Womply nie jest zaangażowany w przebaczenie PPP. Prosimy o kontakt z pożyczkodawcą PPP w celu uzyskania informacji na temat procesu umorzenia pożyczki. Jeśli Twój pożyczkodawca wyraził zgodę, możesz ubiegać się o to za pośrednictwem portalu bezpośredniego przebaczenia SBA.