Czy badane są kredyty PPP?

Czy badane są kredyty PPP?


Kto został złapany na udzielaniu kredytów PPP?

Wielka ława przysięgłych oskarżyła 11 osób za rzekome korzystanie z programów mających na celu pomoc zmagającym się z problemami przedsiębiorstwom podczas pandemii COVID-19: Carl Estwick, Jackie Harper, Tarysh G. Hogue, Richard L. Kelly, Lenfield Kendrick, Henry T. Lewis, Trevor A.

Co się stanie, jeśli wyłudzisz kredyt w ramach PPP?

Składanie fałszywych oświadczeń wobec SBA lub instytucji finansowej (18 U.S.C. § 1014) – kara pozbawienia wolności do 30 lat, grzywna do 1.000.000 USD lub obie te kary łącznie. Poważna kradzież tożsamości (18 U.S.C. § 1028A) – dwuletni okres pozbawienia wolności, który należy odbyć oprócz kary za przestępstwo bazowe.

Jak kredyty PPP są oznaczane?

Różne agencje federalne mogą potencjalnie oskarżyć Cię o szereg przestępstw, takich jak: oszustwo bankowe, oszustwo przewodowe, zmowa w celu popełnienia oszustwa, fałszywe oświadczenia dla instytucji finansowej i inne. Jeśli Twój kredyt PPP jest oznaczony – powinieneś założyć, że prowadzimy dochodzenie w sprawie oszustwa przy pożyczkach PPP.

Czy można iść do więzienia za umarzalny kredyt PPP?

Small Business Administration.” Small Business Administration (SBA) jest agencją odpowiedzialną za administrowanie PPP. Naruszenie Sekcji 1014 niesie za sobą możliwość otrzymania do 1 miliona dolarów grzywny oraz 30 lat więzienia federalnego.

Czy badane są kredyty PPP z umorzeniem?

Nawet jeśli Twoja pożyczka PPP została umorzona, istnieje szansa, że nadal możesz zostać skontrolowany. SBA ma sześć lat od daty przyznania przebaczenia na przeprowadzenie audytu kredytów PPP. SBA wymaga, abyś przechowywał całą dokumentację wspierającą Twój wniosek o pożyczkę przez sześć lat, na wypadek gdybyś został skontrolowany.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie dążył do zapłaty od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jednakże, jeśli firma nie jest w stanie zapłacić całej kwoty, pożyczkodawca będzie zajmował zabezpieczenie zastawione przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Czy ktoś może wziąć pożyczkę na moje nazwisko bez mojej wiedzy?

Ostrzeżenie o oszustwie powiadamia potencjalnych kredytodawców, że moja tożsamość została naruszona. W rezultacie kredytodawcy podejmą kroki, aby upewnić się, że to faktycznie ja ubiegam się o kredyt. Może to mieć formę rozmowy telefonicznej na numer podany w aktach biura kredytowego.