Co wymaga VA dla testu wodnego?

Co wymaga VA dla testu wodnego?


Czy pożyczka VA wymaga inspekcji wodnej?

VA nie ma żadnych ustalonych wymagań dotyczących testów wody. Innymi słowy, nie ma żadnych specyficznych zanieczyszczeń, których należy szukać. Testy wody zapewniają raczej, że źródło wody spełnia lokalne wymagania zdrowotne.

Jak stary może być test wody dla pożyczki VA?

Dla celów VA, test jest ważny dla 90 dni od daty potwierdzonej przez lokalny urząd zdrowia. Po 90 dniach należy pobrać kolejną próbkę i wykonać test. c. Instalacja wodna musi spełniać wymagania ustalone przez lokalny urząd zdrowia.

Jakie są wymagania dotyczące służby dla pożyczki VA?

Możesz kwalifikować się do pożyczki VA, spełniając jeden lub więcej z następujących wymogów: Odbyłeś 90 kolejnych dni aktywnej służby w czasie wojny. Służyłeś 181 dni aktywnej służby w czasie pokoju. Masz 6 lat służby w Gwardii Narodowej lub Rezerwach.

Jak długo jest FHA test wody dobre dla?

Bezinteresowna strona, taka jak profesjonalna firma testująca wodę, przetestuje wodę i dostarczy certyfikat potwierdzający, że jakość wody spełnia lokalne minimalne wymagania. Te wyniki są ważne dla 90 dni i muszą być złożone do FHA w tym okresie.

Jaki rodzaj testu wodnego wymaga FHA?

Ten test spełnia wymagania FHA dotyczące badania wody przed zakupem domu. Testuje się na Total Coliform, E. coli, żelazo, ołów, pH, mętność, azotany, azotyny i azotany/azotyny ogółem.

Czy można zrezygnować z inspekcji z pożyczki VA?

Pożyczki Departamentu Spraw Weteranów (VA) nie wymagają inspekcji domu. Są one opcjonalne, ale często bardzo zalecane przez pożyczkodawcę.

Jakie problemy może stwarzać pożyczka VA w procesie zatwierdzania?

5 Powszechne powody, dla których domy zawodzą VA Ocena pożyczki
  • Niewystarczające ogrzewanie. Domy, które nie mają odpowiednich systemów grzewczych nigdy nie przejdą oceny VA. …
  • Nieodpowiednie systemy elektryczne. Logicznie rzecz biorąc, aby dom mógł być uznany za gotowy do zamieszkania, musi być w nim sprawna elektryczność. …
  • Dach w ruinie.