Co to jest ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego w Indiach?

Co to jest ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego w Indiach?


Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe dla kredytu mieszkaniowego w Indiach?

RBI lub regulator ubezpieczeniowy nie nakazują zakupu ubezpieczenia w celu uzyskania kredytu. Co więcej, banki nie mogą zmusić Cię do zakupu ubezpieczenia tylko u rekomendowanych przez siebie ubezpieczycieli. Jest to jednak powszechna praktyka, że banki pytają o ubezpieczenie majątkowe i życiowe przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego.

Czy ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego podlega zwrotowi??

Po spłaceniu pozostałej kwoty pożyczki, okres ubezpieczenia wygasa. Jednak, Jeśli osoba spłacająca kredyt wygaśnie w okresie kredytowania, rodzina może ubiegać się o ubezpieczenie kredytu, aby spłacić zaległą kwotę kredytu mieszkaniowego.

Czy dobrze jest wykupić ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego?

Ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego planem ubezpieczeniowym jest koniecznością. Ponieważ kwota kredytu domowego jest zazwyczaj w kilku lakhs, ważne jest, aby uzyskać pokrycie, tak aby odpowiedzialność za spłatę nie spadła na członków rodziny w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego?

Składka za plan terminowy na 1Cr będzie wynosić około Rs 8,000 do Rs 15,000. Ta sama osłona kosztuje średnio 50 000 Rs w planie ubezpieczenia kredytu domowego. Plan terminowy jest zatem bardziej przystępny w porównaniu do HLPP. Plan terminowy oferuje określoną ochronę, która jest płatna w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Co się stanie, jeśli osoba umrze w trakcie trwania pożyczki domowej?

Tak, kredytodawca może przejąć dom na mocy ustawy SARFAESI, jeśli rodzina lub prawni spadkobiercy nie mogą spłacić zaległej pożyczki. “Pożyczkodawca następnie aukcje nieruchomości, aby odzyskać swoje należności,” mówi Shetty. Przejęcie nieruchomości jest jednak dla banku ostatnim wyborem.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe dla kredytu mieszkaniowego SBI?

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe dla Home Loan z SBI? Prosta odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Nie jest obowiązkowe, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym, kupowanie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego od SBI lub jakiegokolwiek innego banku jako takiego.

Czy ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego jest obowiązkowe?

Nie jesteś prawnie zobowiązany do tego. Jeśli jednak kupiłeś swój dom z kredytem hipotecznym od, powiedzmy, banku lub towarzystwa budowlanego, a część tego kredytu hipotecznego jest nadal niespłacona, to instytucja finansowa będzie nalegać, abyś ubezpieczył budynek od szkód spowodowanych przez burze, pożary, powodzie i inne katastrofy.