Co to jest program dochodu pożyczkowego akcji?

Co to jest program dochodu pożyczkowego akcji?


Czy pożyczanie akcji to dobry pomysł?

Pożyczanie papierów wartościowych może być świetnym źródłem alfy oraz sposobem na zarabianie na ukrytej wartości Twojego portfela. Zarobki z pożyczek zależą od poziomu dostępności Twoich akcji. Bardziej powszechnie dostępne akcje, znane jako “ogólne zabezpieczenie”, generalnie przynoszą niższe zyski, do 0.5% (50 bps).

Co to jest program dochodów pożyczania akcji Robinhood?

W tym miesiącu firma ogłosiła nowy program pożyczania akcji, w którym klienci mogą pożyczać akcje spółek, których są właścicielami, innym uczestnikom rynku, pobierając jednocześnie procent od opłat.

Jak uzyskać pożyczkę z akcji?

Inwestorzy mogą pożyczać swoje udziały w poszczególnych akcjach lub w ETF-ie podpisując umowę. Reszta pracy jest zautomatyzowana i prowadzona przez maklerów takich jak E-Trade, Interactive Brokers, Charles Schwab czy Fidelity. Opłaty są dzielone równo z brokerem.

Czy można stracić pieniądze na pożyczkach z akcji?

W niektórych okolicznościach zabezpieczenie utrzymywane w Twoim imieniu może nie być równe lub przekraczać wartość pożyczonych papierów wartościowych. Możesz stracić prawo do głosowania w odniesieniu do pożyczonych papierów wartościowych, a zamiast dywidendy od takich papierów wartościowych otrzymasz wypłaty gotówkowe; wypłaty gotówkowe mogą być opodatkowane inaczej niż dywidendy.

Czy pożyczanie akcji jest ryzykowne?

Główne zagrożenia są następujące kredytobiorca stanie się niewypłacalny i/lub wartość dostarczonego zabezpieczenia spadnie poniżej kosztów zastąpienia pożyczonych papierów wartościowych. Jeśli oba te zdarzenia miałyby miejsce, pożyczkodawca poniósłby stratę finansową równą różnicy między nimi.

Dlaczego pożyczanie akcji jest legalne?

Cena, jak cena spada lub gdy cena spada, kupują z powrotem akcji po niższych kosztach, aby spłacić to, co pożyczył kieszeni różnicy między ceną sprzedaży i ceny zakupu dla zysku.

Jak ryzykowne jest pożyczanie akcji w Robinhood?

Stock lending jest ryzykowne dla sprzedających na krótko, ale ryzykowne również dla pożyczkodawców. Nie ma gwarancji, że klienci Robinhood, którzy pożyczają akcje zostaną spłaceni, jeśli masowy short-squeeze okaże się zbyt duży dla firmy, aby sobie z nim poradzić.