Co to jest pożyczka SBA 7a??

Co to jest pożyczka SBA 7a??


Jakie są korzyści z pożyczki SBA 7a?

Zalety pożyczki SBA 7(a) obejmują:
 • Wysoce konkurencyjne, niskie stopy procentowe.
 • Długie okresy kredytowania, nawet do 25 lat.
 • Dostępne są opcje ze stałą i zmienną stopą procentową.
 • Wiele różnych firm kwalifikuje się do otrzymania pożyczki.
 • Niskie zaliczki, zazwyczaj około 10-20%
 • Różnorodne opcje pożyczek, w tym pożyczki ekspresowe SBA 7(a), SBA 7(a) CAPLines.

Jaką kwotę można pożyczyć w ramach pożyczki 7a?

5 milionów dolarów
Standard 7(a)
Maksymalna kwota pożyczki 5 milionów dolarów
Stopa procentowa Pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy mogą negocjować oprocentowanie, ale nie może ono przekroczyć maksymalnego poziomu SBA
Decyzja o przyznaniu kredytu Przez SBA. Kwalifikowani kredytodawcy mogą otrzymać delegowane uprawnienia (PLP) do podejmowania decyzji o kwalifikowalności bez przeglądu SBA.

6 kolejnych rzędów

Jakiej wysokości zaliczki potrzebuję, aby otrzymać pożyczkę SBA??

10%
Czy pożyczki SBA wymagają przedpłaty?? Tak, minimalna wymagana zaliczka na pożyczkę SBA to 10% na pożyczki 7(a) i 504 i jest oparta na przepływach pieniężnych firmy i zabezpieczeniu. Słaby przepływ gotówki lub zabezpieczenie o niskiej wartości może zwiększyć wymóg wpłaty zaliczki nawet do 30% kwoty pożyczki.

Jaki jest minimalny wynik kredytowy dla kredytu SBA??

Ale pamiętaj, że pożyczka SBA będzie pochodzić od pożyczkodawcy, a oni nie mają z tym problemu. Dla SBA 7(a), oznacza to minimalny wynik około 640. Ale zwiększysz swoje szanse na zatwierdzenie pożyczki SBA z minimalnym wynikiem kredytowym 680 lub wyższym.

Jak długo trzeba spłacać pożyczkę 7a??

Wytyczne SBA wymagają następujących warunków spłaty pożyczki: Kapitał obrotowy i zapasy: do dziesięciu lat. Pożyczki na sprzęt, wyposażenie lub meble: do dziesięciu lat, choć może być przedłużony do 15 lat, jeśli okres użytkowania aktywów uzasadnia to.

Jakie są 4 rodzaje pożyczek?

Pożyczkodawca decyduje o stałej stopie procentowej, którą musisz zapłacić za pożyczone pieniądze, wraz z pożyczoną kwotą główną.

Rodzaje pożyczek zabezpieczonych
 • Pożyczka domowa. …
 • Pożyczka pod zastaw nieruchomości (LAP) …
 • Pożyczki pod zastaw polis ubezpieczeniowych. …
 • Złote pożyczki. …
 • Pożyczki pod zastaw funduszy inwestycyjnych i akcji. …
 • Pożyczki pod zastaw depozytów stałych.

Jak uzyskać akceptację dla kredytu SBA 7a??

SBA 7(a) Wymagania kwalifikacyjne

Twoja firma musi mieć mniej niż 500 pracowników, i mniej niż $7.5 milionów dochodu średnio każdego roku przez ostatnie trzy lata. Twój dochód netto musi być poniżej 5 milionów dolarów (po opodatkowaniu i nie licząc strat z przeniesienia), a twoja materialna wartość netto musi być mniejsza niż 15 milionów dolarów.