Co się stanie, jeśli mój bank odrzuci moją pożyczkę SBA??

Co się stanie, jeśli mój bank odrzuci moją pożyczkę SBA??


Dlaczego mój PPP wciąż dostaje odmowy?

Dlaczego odmówiono mi pożyczki PPP?? Twoja pożyczka PPP mogła zostać odrzucona, ponieważ nie udało się przejść wymagań kwalifikacyjnych SBA. Istnieje również szansa, że popełniłeś błąd w swoim wniosku, taki jak umieszczenie zera w niewłaściwym miejscu lub błędne wpisanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy.

Czy moja pożyczka PPP może być wpłacona na konto osobiste?

Czy mogę wpłacić pożyczkę PPP/SBA na moje indywidualne lub wspólne konto czekowe?? Obecnie oferujemy tylko osobiste i wspólne konta czekowe. W związku z tym, nie jesteśmy w stanie zaakceptować pożyczek PPP dla Twojego biznesu na Twoje osobiste lub wspólne konta czekowe.

Czy mogę użyć mojego osobistego konta bankowego do PPP?

SBA ostrzegło, że Depozyt federalnych funduszy pożyczkowych na osobiste konto bankowe jest uważany za silny wskaźnik dla oszustwa, i wezwał banki do dokładnego sprawdzenia odbiorców pożyczek PPP, którzy wpłacili swoje pożyczki na konta osobiste.

Dlaczego mój bank zwrócił mi pożyczkę SBA?

Niektóre częste powody zwrotu środków to: zamknięcie konta, podanie przez wnioskodawcę nieprawidłowego numeru routingu lub konta, niezgodność nazwiska lub numeru EIN na wpłacie SBA z nazwiskiem lub numerem EIN na koncie bankowym lub konto jest kontem osobistym, a nie biznesowym.

Jak długo trwa ponowne wydanie funduszy przez SBA??

Dodatkowo SBA poprosi o miesięczną sprzedaż brutto za każdy miesiąc od stycznia 2019 roku do ostatniego miesiąca, aby zweryfikować 30% spadek sprzedaży, który jest potrzebny do zakwalifikowania się. SBA spodziewa się wypłacić fundusze kwalifikującym się wnioskodawcom w ciągu 21 dni z wymagań aplikacji są spełnione.

Co się dzieje, gdy bank odrzuca depozyt?

Bank ma możliwość odrzucenia lub zaakceptowania depozytu. Jeśli jest odrzucony, ponieważ informacje o koncie nie pasuje do nazwy na czeku, odbije się to na Urzędzie Skarbowym. Gdy płatność zostanie zwrócona, w jej miejsce zostanie wystawiony papierowy czek.

Czy można ubiegać się o PPP dwa razy, jeśli odmówiono?

Według naszych partnerów pożyczkowych, system SBA zaakceptuje pierwszy ważny wniosek, który przyjdzie od pożyczkodawcy, i automatycznie odrzuci kolejne. Haczyk polega na tym, że jeśli zostaniesz zatwierdzony przez jednego pożyczkodawcę, musisz powiadomić wszystkich innych pożyczkodawców, z którymi złożyłeś wniosek.