Co mogę przeznaczyć na umorzenie kredytu PPP?

Co mogę przeznaczyć na umorzenie kredytu PPP?


Jak duża część pożyczki PPP zostanie umorzona??

Najlepszą częścią pożyczek PPP jest to, że do 100% środków może zostać umorzonych. Jednak będziesz musiał grać według zasad SBA: Wydatki podlegające umorzeniu muszą być wydane na kwalifikujące się kategorie i przestrzegać zasady 60/40.

Jakie są zasady wybaczania dla PPP?

Aby uzyskać umorzenie, co najmniej 60% kwoty pożyczki musi być wykorzystane na cele płacowe. Jeśli mniej niż 60% pożyczki jest wykorzystywane na wynagrodzenie, nadal możesz kwalifikować się do przebaczenia, przy czym kwota, którą wydajesz, jest bezpośrednio skorelowana z przebaczeniem.

Czy kredyty PPP będą podlegały audytowi??

Twoja pożyczka PPP może zostać skontrolowana, aby upewnić się, że fundusze zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie pożyczki powyżej 2 milionów dolarów zostaną poddane pełnemu audytowi, natomiast w przypadku mniejszych pożyczek przeprowadzane będą kontrole na miejscu.

Czy można wybaczyć PPP, jeśli nie ma listy płac?

Odpowiedź: Nie. Alternatywny okres rozliczeniowy dotyczy tylko kosztów płacowych, a nie kosztów pozapłacowych. Okres Objęty Ochroną rozpoczyna się zawsze w dniu, w którym pożyczkodawca dokonuje wypłaty pożyczki PPP. Koszty pozapłacowe muszą być zapłacone lub poniesione w okresie objętym ubezpieczeniem, aby kwalifikować się do umorzenia pożyczki.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz PPP??

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jednak jeśli firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca dokona zajęcia zabezpieczeń zastawionych przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Jakie koszty pozapłacowe są uwzględniane w PPP??

Odbiorca pożyczki PPP jest uprawniony do umorzenia długu, jeśli wpływy są używane do płacenia listy płac, hipoteka, czynsz i media w okresie objętym ubezpieczeniem trwającym od ośmiu do 24 (według wyboru kredytobiorcy) tygodni, począwszy od dnia wypłaty środków z kredytu.

Czy samozatrudnieni mogą wykorzystać pożyczkę PPP do wypłaty sobie pieniędzy?

Możesz użyć funduszy PPP, aby zapłacić sobie za to, co nazywa się udziałem właściciela w rekompensacie lub kosztami właściciela. Jest to rekompensata za utratę dochodów z działalności gospodarczej. Aby wziąć pełną kwotę udziału w rekompensacie właścicielskiej, należy zastosować okres pokrycia wynoszący co najmniej 11 tygodni.