Co kwalifikuje Cię jako kupującego dom po raz pierwszy w Kalifornii?

Co kwalifikuje Cię jako kupującego dom po raz pierwszy w Kalifornii?


Jakie korzyści mają kupujący dom po raz pierwszy w Kalifornii?

Kalifornijskie pożyczki dla kupujących dom po raz pierwszy

Jeśli jesteś Kalifornii pierwszy raz kupujący dom z 20% zaliczki, można uzyskać konwencjonalna pożyczka z niską stopą procentową. I nigdy nie musisz płacić za prywatne ubezpieczenie hipoteczne (PMI). Oczywiście, niewielu kupujących po raz pierwszy ma zaoszczędzone 20% zaliczki.

Czy musisz zwrócić pomoc w dół płatności Kalifornia?

Jeśli nabywca domu pozostanie w nim przez pięć lat, nie będzie musiał spłacać kredytu juniorskiego, według California Housing Finance Agency. Pożyczkobiorcy mogą, jednak, muszą spłacić część pożyczki, jeśli pozostają w domu na mniej niż pięć lat, urzędnicy powiedział.

Czy musisz spłacić CalHFA?

Informacje ogólne. Czy muszę spłacić moje podporządkowane zastawy? Tak; podpisałeś zarówno notę jak i akt zastawu. Finansowanie podporządkowane CalHFA jest zabezpieczone przez zarejestrowany zastaw na nieruchomości.

Jakiej punktacji kredytowej potrzebuję dla CalHFA??

660
Jakie są minimalne wymagania dotyczące wyniku kredytowego dla konwencjonalnych programów kredytowych CalHFA? Minimalny wynik kredytowy to 660 dla kredytobiorców z dochodem mniejszym lub równym limitowi dochodu HomeReady 80% AMI LI.

Jaka jest różnica między FHA i CalHFA?

Program CalPLUS FHA jest pierwszym kredytem hipotecznym ubezpieczonym przez FHA z nieco wyższym 30-letnim stałym oprocentowaniem niż nasz standardowy program FHA i jest połączony z programem CalHFA Zero Interest Program (ZIP) dla kosztów zamknięcia. Program CalHFA VA jest pożyczką ubezpieczoną przez VA, zawierającą pierwszą hipotekę o stałej stopie procentowej CalHFA.

Jaki wynik kredytowy jest potrzebny, aby kupić dom w Kalifornii?

600
Dla konwencjonalnej hipoteki w Kalifornii, zazwyczaj potrzebujesz minimalnego wyniku co najmniej 600. Jeśli kwalifikujesz się do pewnych pożyczek wspieranych przez rząd, jednak możesz być w stanie kupić dom z wynikiem tak niskim jak 500.

Ile są koszty zamknięcia w CA?

Kupujący domy mogą spodziewać się kosztów zamknięcia w Kalifornii do średniej 2% do 3%. Istnieją dwa rodzaje wydatków: jednorazowe (nie powtarzające się) i powtarzające się (proporcjonalne lub trwające). Na przykład, jeśli kupisz dom w Los Angeles za 800.000 dolarów, Twój jednorazowy i powtarzające się koszty zamknięcia będzie wahać się od 16.000 do 24.000 dolarów.