Co jest wymagane od współsygnatariusza dla kredytu samochodowego?

Co jest wymagane od współsygnatariusza dla kredytu samochodowego?


Jakie wymagania musi spełniać osoba podpisująca?

Oprócz tego, że dobry lub doskonały wynik kredytowy, Twój potencjalny współzałożyciel będzie musiał wykazać, że ma wystarczające dochody, aby spłacić pożyczkę w przypadku, gdy nie będziesz w stanie jej spłacić. Jeśli nie ma wystarczających dochodów, nie będzie w stanie zrównoważyć ryzyka kredytodawcy i może nie być w stanie podpisać kredytu.

Czy osoba podpierająca się musi mieć dochód na samochód?

Wymagania dotyczące osoby podpisującej są dość proste: muszą mieć dobry kredyt i kwalifikujący się dochód. Bycie cosignerem oznacza dodanie siebie do kredytu samochodowego i zgodę na dzielenie odpowiedzialności za upewnienie się, że zostanie on spłacony.

Czy muszę udowodnić dochód, jeśli mam cosigner?

Ze współsygnatariuszem, oryginalny nabywca czasami nie będzie musiał udowadniać własnych dochodów, o ile osoba podpisująca jest w stanie przedstawić swój własny dowód zatrudnienia.

Czy cosigner musi być rodziną?

Współsygnatariusz to osoba, która zgadza się wziąć na siebie odpowiedzialność finansową za pożyczkę głównego kredytobiorcy, jeśli nie może on już dokonywać płatności, i jest zazwyczaj członek rodziny, przyjaciel, małżonek lub rodzic. Podpis na pożyczce to nie tylko referencja charakteru – to prawnie wiążąca umowa.

Czy współzałożyciele są sprawdzani pod względem kredytowym?

Jeśli jesteś współsygnatariuszem na czyimś koncie, bardzo ważne jest, abyś sprawdził swoje raporty kredytowe (można je uzyskać za darmo raz w roku od każdej z trzech głównych agencji sprawozdawczości kredytowej poprzez AnnualCreditReport.com).

Czy można być współzałożycielem bez pracy?

Twój współsygnatariusz potrzebuje dobrego kredytu, przyzwoitego dochodu i – dla wielu kredytodawców – pracy. Jednak, Niektóre firmy udzielające kredytów hipotecznych mogą zaakceptować osobę bez pracy, jeśli posiada ona inne stabilne źródła dochodu, takie jak dochód z emerytury, dochód z wynajmu lub dochód z giełdy.

Czy osoba podpierająca się musi mieć dobry kredyt na samochód?

Generalnie, kredytodawcy wymagają, aby potencjalny cosigner miał ocenę kredytową na poziomie 700 lub wyższym. Ludzie z tym zakresem punktacji kredytowej, i wyższym, są zazwyczaj bardzo odpowiedzialni finansowo i płacą swoje rachunki i zobowiązania na czas. Jeśli masz zły kredyt, Twój współsygnatariusz i musi mieć doskonały kredyt.