Co jest uważane za wysokopłatną pożyczkę hipoteczną?

Co jest uważane za wysokopłatną pożyczkę hipoteczną?


Jak Tila definiuje kredyt hipoteczny o wyższej cenie??

Kredyt hipoteczny jest “droższy” jeśli: Jest to kredyt hipoteczny z pierwszym zastawem i roczną stopą procentową (APR), która przekracza. średnia stopa oprocentowania (APOR) o 1.5 punktów procentowych lub więcej. Jest to kredyt hipoteczny pod pierwszym zastawem, którego APR przekracza APOR o 2.5.

Jakie pożyczki są zwolnione z HPML?

Zasada zwalnia z wymogu escrow HPML Każda pożyczka udzielona przez bank lub spółdzielnię kredytową, zabezpieczona pierwszym zastawem na głównym mieszkaniu konsumenta jeśli: instytucja ma aktywa w wysokości 10 miliardów dolarów lub mniej (stan na grudzień). 31 w poprzednim roku);

Czy FHA pozwala na pożyczki HPML?

Chociaż zasady HPML generalnie pozwalają (ale nie wymagają) na anulowanie obowiązkowych rachunków powierniczych po pięciu latach i na wniosek konsumenta, FHA nie zezwala na anulowanie obowiązkowych rachunków depozytowych w dowolnym momencie, Zatem kredytodawcy nie mogą anulować rachunków escrow na kredytach FHA, czy są to HPML czy nie.

Co powoduje, że pożyczka staje się wysokopłatna?

Zgodnie z nową zasadą, kredyt hipoteczny zostanie uznany za wysokopłatny, jeśli: Pierwsza hipoteka z roczną stopą procentową (APR), która jest wyższa niż 6.5 punktów procentowych więcej niż średnia stopa procentowa w ofercie prime.

Co powoduje powstanie kredytu HOEPA?

Test pokrycia HOEPA. Jeśli pożyczka wchodzi w zakres przepisów, jest uważana za pożyczkę HOEPA, jeśli: – Roczna stopa procentowa (APR) transakcji przekracza obowiązującą średnią stopę oferty głównej. (APOR) dla transakcji hipotecznych, który jest publikowany na stronie FFIEC, o więcej niż 6.5.

Czy HPML wymaga escrow?

Zasada TILA HPML Escrow składa się z trzech głównych elementów: 1. Po uzyskaniu droższego kredytu hipotecznego zabezpieczonego pierwszym zastawem na głównym mieszkaniu, musisz założyć i utrzymywać rachunek powierniczy przez co najmniej pięć lat, niezależnie od stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości.

Co to jest pożyczka Hoepa?

Home Ownership and Equity Protection Act (HOEPA) został uchwalony w 1994 roku jako poprawka do ustawy Truth in Lending Act (TILA) w celu przeciwdziałania nadużyciom w refinansowaniu i zamkniętych kredytach hipotecznych z wysokim oprocentowaniem lub wysokimi opłatami.